Çocuğunuzun işitme yetersizliği olabilir! - Pembe Mekan

Çocuğunuzun işitme yetersizliği olabilir!

Melike Uçar

11/08/2017 ❊ 0-6 Yaş

Çocuk, her aile için gelecek güvencesi ve mutluluk kaynağıdır. Hamileliğin başlangıcından itibaren ailede değişik duygular yaşanmaya başlanır. Sağlık durumu, cinsiyeti, evde ne gibi değişikliklere neden olacağı, ortamın nasıl düzenleneceği merak konusu olur. Heyecanlı bekleyiş sonucunda engelli bir bebeğin gelmiş olması ya da geleceğinin bilinmesi ailede karmaşık duygu ve düşünce çatışmasına neden olur. Kızgınlık, utanma, şok, inkâr, depresyon gibi karışık duygularla çocuğu reddetme yoluna gidebilir, suçluluk duygusu hisseder ya da bir suçlu arayabilirler. Zamanla bu durum kabul edilip çocuğun eğitimi için yetkili kişilere başvurup çaba sarf edeler. Erken tanı ve tedavi her zaman önemlidir ve ailelerin bunun farkında olması gerekir.

Ebeveynler için çocuk onların canından bir parçadır. Engelli bir çocuk olması belki onun diğer çocuklardan farklı bir hayat yaşamasını ya da farklı bir eğitim almasını gerektiriyor olabilir. Ama unutmayın ki onun size ihtiyacı olduğu kadar sizin de ona ihtiyacınız var. Çocuğunuzun gülmesi, konuşması, anne diyebilmesine ihtiyacınız var. Bu sebepten onun elini sımsıkı tutmalı ve çocuğunuza destek olmalısınız.

Tedavinin en önemli kısmı tanının iyi konulabilmesinden oluşur. Tanı için bilinmesi gereken kavramlar aşağıdaki gibidir.


İşitme Yetersizliği:

İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

İşitme Kaybı:

İşitme testi sonucunda belli bir bireyin aldığı sonuçlar, kabul edilen normal işitme değerlerinden, belirli derecede farklı olduğunda, işitme kaybı ortaya çıkmaktadır.

İşitme Engeli:

İşitme duyarlılığının kişinin gelişim, uyum özellikle iletişimdeki görevleri yeterince yerine getiremeyişinden ortaya çıkan duruma İşitme Engeli denmektedir.

İşitmeyen Birey:

İşitme kaybının, yalnız işitme yoluyla ana diline ilişkin bilgilere ulaşmasının engellendiği bireylere denmektedir.

Ağır İşiten Birey:

işitme yoluyla ya da işitme cihazı yardımıyla dilsel bilgilere ulaşılmasına olanak verecek şekilde işitme kalıntısı bulunan bireydir.

İşitme Engelliler:

İşitme engelinden dolayı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerdir.

Peki işitme engeli ile ilgili nedenler nelerdir? İşitme engeli olan çocukların özellikleri nelerdir? Başta anne-baba olmak üzere çocuğun yakın çevresindeki bireylere düşen görevler nelerdir? Hangi hususlara dikkat edilmelidir?

İşitme Yetersizliğinin Nedenleri

İşitme engelinin çok ve değişik nedenleri vardır. Yaygın olarak doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenler olarak sınıflandırılmaktadır.

Doğum öncesi nedenler:

Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon veya hastalık (özellikle kızamıkçık, kabakulak, sarılık…), hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi, hamilelik döneminde annenin ilaç ve alkol kullanımı, hamilelik döneminde geçirilen kazalar, anne ve babanın kan uyuşmazlığı, işitme engeli olan diğer aile fertlerinin bulunması (akraba evliliği).

Doğum anı nedenler:

Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar (bebeğin ağlamaması, kordon dolanması, oksijensiz kalma…), düşük doğum ağırlığı, erken doğum ile 5 günden fazla yeni doğan bakım ünitesinde kalma, bebekte kan değişimini gerektiren sarılık, doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülebilir zedelenme.

Doğum sonrası nedenler:

Orta veya iç kulak yapılarında zedelenme, çocukluk hastalıkları(havale, menenjit, kızamıkçık…), 3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı, çocukluk yaralanmaları (kafatası kırıkları, çatlakları, baş veya kulaklara şiddetli darbe, çok yüksek sese maruz kalma ve zarar verecek şekilde kulağa sokulan cisimler)

İşitme Yetersizliği Olan Çocukların Özellikleri

İşitme engelli çocuklar engellerinin özelliğine bağlı olarak gelişim alanlarında bazı farklılıklar gösterirler. Ancak bu onların normal işiten akranlarından tamamen farklı olduğu anlamına gelmez. Eğitimdeki amaçlarımızdan biri de işitme engelli çocukların engellerinden doğan bu farklılıkları eğitim ve öğretim ile en aza indirmektir.

Motor gelişim:

İşitme engelli çocuklar hiçbir engeli bulunmayan akranları ile aynı motor gelişim özelliklerini takip ederler. Örneğin; yardımsız ayağa kalkma, yürüme, merdiven çıkma gibi… İşitme engelli çocukların merkezi sinir sistemine bağlı olarak genel vücut koordinasyonunun sağlanması ve denge alanlarında problemleri vardır. Örneğin; geri geri yürüme, ip üstünden atlama, denge tahtasında ileri-geri yürüme gibi becerilerde zorlanır. Bununla birlikte, işitme engelli çocuklar normal işiten yaşıtlarına göre görsel-motor koordinasyonu gerektiren ayakkabı bağcıklarını bağlama, ipe boncuk dizme gibi bazı becerilerde güçlüklerle karşılaşabilirler.

Bilişsel gelişim:

Bilişsel gelişim sürecinde dil önemli bir yer tutar. İşitme engelli çocukların dil becerilerindeki, kavram gelişimlerindeki yetersizlik ve işitsel girdinin az olması bilişsel gelişim sürecini de olumsuz olarak etkiler. Bu durum çocuğun eğitim ve yaşantı eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Çocuk düşüncelerini ifade etmede ve başkalarının düşüncelerini anlamada engellerle karşılaşır. Buna rağmen işitme engelli çocuklar normal işiten akranlarından bilişsel becerilerde çok fazla geri kalmış değillerdir. Erken tanı ve erken eğitim ile birçok çocuk engeline rağmen, akranlarını sadece birkaç yıl geriden takip eder.

Sosyal ve duygusal gelişim:

Çocuklar doğumdan itibaren sosyal bir ortam ile çevrilidir. Öncelikle ailesi, daha sonra da yakın çevresi ile etkileşime geçer. Aile ile etkileşim çocuk açısından sosyal ve duygusal gelişiminde en önemli faktördür. İletişim sosyal hayatı paylaşmak, toplumsal değerleri bilmek, aile içi düşünce akışını sağlayabilmek için oldukça önemli bir araçtır. Aileler çocuğunun engelini fark ettikten sonra reddetme ve inkâr gibi çocukla iletişimlerinin azalmasına neden olan bir takım süreçlerden geçerler. Bu durum çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine olumsuz bir zemin oluşturur. Aileyle olan iletişiminin giderek azalması zaman içinde toplumla olan iletişime de yansır. Bu durum da çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz olarak etkiler.

Öğretmen ve akranları da çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde önemli rol oynarlar. Akranların ve öğretmenlerin engelli çocukla kolay ve etkili iletişime girmesi ile çocuk sosyal kuralları, konuşmada kullanılan kuralları, farklı durumlara uygun tepki vermeyi, kişilerle yakın ilişkiler kurmayı öğrenebilir. Buna rağmen eğer çocukla iletişim kurulmuyor ya da iletişim için çok az zaman harcanıyorsa, çocuğun sosyal çevrenin bir parçası olması, olumlu benlik algısı geliştirmesi gibi konularda problemler yaşanır.

İşitme engelli çocuklar ihtiyaçlarını sözel olarak ifade etmede yetersiz kalırlar. Aileleri ve arkadaşları onların duygu ve düşüncelerini anlamakta zorlanırlar. Bu durumda çocuklar kendini kötü hisseder, kendine kızar ve kendine olan güvenleri gelişmez. Topluma uyum sağlamada zorluk çekerler, kendilerini soyutlanmış hissederler. Küçük yaştan itibaren işitme engelli çocuğa işiten çocuklardan farklı davranmayarak, onları engellerine rağmen bu toplumun etkin bireyleri haline getirebiliriz.

Dil gelişimi:

Dil gelişimi çocukların olumsuz olarak en çok etkilendiği gelişim alanlarından birisidir. Çocukta dil kazanımı birbirine bağlı aşamalardan meydana gelir. Buna göre; sesleri duymayan ve sözel uyaranları algılayamayan çocuğun dil kazanımı tam olarak gerçekleşemez. Dil kazanımının tam olarak gerçekleşememesinin bir diğer sebebi de ailenin çocuğa yeterli sözel tepkiyi vermemesidir. Çocuğun engelli olduğunu duyan ailenin çocukla sözel iletişimi azalır. Çocuğun sözel tepkilerinin az olması ailenin çocukla iletişimine etki eden bir faktördür. İşitme engelli çocuklarda okuma yazma gibi dilin kullanımını gerektiren becerileri kazanmada da problemler görülür.

Anne ve babaların dikkat etmesi gereken hususlar;

 • Konuşurken abartılı dudak hareketlerinden kaçınılmalıdır.
 • Konuşma esnasında yüz yüze hemen hemen göz seviyesinde olmaya çalışılmalıdır.
 • Fazla uzun cümlelerden kaçınılmalıdır.
 • Evde ya da sınıfta gürültünün artması durumunda işitme engelli çocuğun kelime ayırt etmede daha fazla zorlandığı dikkate alınmalıdır.
 • İşitme engelli çocukla iletişim kurarken ona dinlemesi ve düşünmesi için zaman tanıyın, çocuğun ne söylediğinizi anlayıp anlamadığını araştırın, çocuğa bazı şeyler sorun ve size doğru cevap verip vermediğine bakın.
 • İşitme engelli çocuğu olan ebeveynler, çocuklarının öğretmenleri ile görüşüp çocuk için sınıfta en uygun oturma yeri sağlanmalı, öğretmene en yakın bulunan ve onun en iyi şekilde görebileceği bir yere oturtulmalıdır.
 • İşitme engelli çocukların kendilerini anlatma zorlukları olduğundan, onlara daha fazla zaman ayırın ve kendisini ifade edebileceği farklı yolları anlamaya çalışın.
 • İstenmeyen bir hareket yaptığında sözel ve yüz ifadeleri ile bu belirtilmelidir.

Öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar;

 • İşitme engelli çocukların ilgi-yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için çocuğu pek çok yönü ile değerlendirin ve ona en uygun olan eğitim programlarını saptayın. Bu durum aile ve diğer derslere giren öğretmenlerle işbirliği yapılarak ortaya çıkarılır.
 • İşitme engelli çocuk işitme cihazı kullanıyorsa müzik yeteneğini geliştirmeye ve program dışı grup faaliyetlerine katılmaya teşvik edin.
 • Normal işiten arkadaşları, işitme engelli öğrenciye nasıl yaklaşacakları konusunda bilgilendirilmelidirler.
 • Yaşıtları ile sosyal iletişimi desteklenmelidir. Mutlaka sınıfta kaynaşma sağlanmalıdır
 • İşitme engelli çocuklar öğretmeni tarafından zamanında fark edilmez ve gerekli önlem alınmazsa bu engelinin dışında bir takım uyum güçlükleri geliştirebilir. İşitme engelli çocuk bu engelini gizlemek için yalnızlığı yeğler. Sınıf içinde geçen konuşma, tartışma, soru ve direktifleri anlamayabilir. Bu anlamayış onu alay konusu haline getirebilir. Öğretmen bunları dikkate alarak, sınıfta bazı önlemler almalıdır.
 • İşitme engelli olan çocuklar sınıftaki etkinlikleri ya gözle ya da sürekli ve zorunlu dinlemeye ve izlemeye çalışacaklarından ötürü bu çocuklar diğer öğrencilerden daha çabuk yorulabilirler. Bu husus öğretmen tarafından dikkate alınmalıdır.
paylas
Çocuğunuzun işitme yetersizliği olabilir! Hakkında Yapılmış Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Bunlar Çok Okundu!
Çoçuklara Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Verilmeli?

Çoçuklara Tuvalet Eğitimi Ne Zaman Verilmeli?

10 Ocak tarihinde Elif paylaştı
Örme Bebek Patik Modelleri

Örme Bebek Patik Modelleri

18 Şubat tarihinde Elif paylaştı
Örme Bebek Patik Modelleri (2014)

Örme Bebek Patik Modelleri (2014)

13 Şubat tarihinde Elif paylaştı
Aşı kabusu, bebekleri tehlikeye atıyor!

Aşı kabusu, bebekleri tehlikeye atıyor!

06 Ocak tarihinde Elif paylaştı
Bebekler İçin En Güzel Zıbın Modelleri

Bebekler İçin En Güzel Zıbın Modelleri

20 Kasım tarihinde İrem Nisa paylaştı