Einstein Hastalığı: Öğrenme Güçlüğü - Pembe Mekan

Einstein Hastalığı: Öğrenme Güçlüğü

Çocuğu yaramaz olan anne-babalar, çocuklarını dinlemek ve anlamak yerine onlara kızdıklarında ya da onları defalarca uyardıklarında her şeyin yoluna girebileceğini düşünürler. Çocuğu içine kapanık olan anne-babalar ise temelinde yatan nedeni çözmeden çocuğun yapması gerekenleri önüne koyup beklenti içine girerek onları daha da sıkıntılı bir sürecin içine iterler. Hâlbuki çocuğun verdiği bu tepkiler onun yapamadığı bazı eylemlerden saklandığı birer sığınak olabilir ve ailelerin bunu fark etmesi de oldukça güçtür. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar sorunlarının fark edilmemesi için bazen isteyerek bazen de yapmadığı eylemlerden dolayı işi yaramazlığa vurabilir yahut içine kapanık bir çocuk olabilirler.

Peki, çocuğun yapamadığını söylediğimiz bu eylemler nasıl fark edilebilir? Neler yapılması gerekir? Çocuğun çevreyle uyumundan kaynaklanan sorunlarda verdiği tepkilerin hangileri özel öğrenme güçlüğüne işaret eder?

Özel Öğrenme Güçlüğü:

Özel öğrenme güçlüğü denilince akla ilk gelen kelime disleksidir. Aslında disleksi yani diğer adıyla okuma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğünün bir parçasıdır. Disgrafi (yazma güçlüğü) ve diskalkuli (aritmetik bozukluk), özel öğrenme güçlüğünün diğer parçalarıdır. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocukta bu parçaların hepsine rastlanır. Sözlü ya da yazılı olarak dili kullanmada zorluk yaşamak, matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik, yön problemleri yaşama, dikkat dağınıklığı, acelecilik gibi özellikler özel öğrenme güçlüğünün belirtilerindendir.

Nedenleri:

Özel öğrenme güçlüğünün nedenlerine dair kesin veriler söz konusu değildir. Lakin özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin ortak noktalarına bakıldığında bir takım etmenler belirleniştir. Bunlar: Beynin hatalı işleyişi, biyo-kimyasal bozukluklar, kalıtım ve çevresel etmenler ( Duygusal bozukluk, motivasyon eksikliği, yetersiz öğretim etmenlerinden de söz edilebilir.)

Öğrenme Güçlüğü  Olan Çocukların Özellikleri

Her çocuğun kendine özgü davranışları vardır. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler bir takım ortak özelliklere sahip olabilirler ama onlarında birbirlerinden farklı davranışları olduğu unutulmamalıdır. Öğrenme güçlüğü gösteren bazı çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, düşünme ve bellek problemleri görülebilmektedir. Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocuklardaki özellikler gruplandırılıp incelendiği takdirde özel öğrenme güçlüğü, aileler tarafından kolay fark edilebilir.

Okuma becerisi:

Okuma güçlüğü yani bilinen adıyla disleksi hastalığında çocuk için okuma becerilerinde, bellek ve düşünmede sorunlar olduğu görülür. Çocukta heceleyerek okuma, benzer harfleri birbirine karıştırma, okumada yaşadığı sıkıntı gibi dinlediği bir öykünün anlatılması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırma gibi sorunlarla karşılaşılır. Mevsimleri, ayları, haftaları, sayıları, harfleri doğru saymayı başarsa bile sorulduğunda birbirine karıştırır. Belirli sıra gerektiren işleri yapmakta zorlanır. Harf, sayı gibi bazı kavramlarda birbirine benzeyenleri ayırt etmekte güçlük çeker. Harflerin şekilleri ile seslerini birleştiremez. Okuma hızı ve niteliği yaşıtlarına oranla oldukça geridir. İlkokulun önemli bir aşaması olan okumayı öğrenme bu tür çocuklar için en büyük engeldir. Bir üst sınıfa geçseler dahi okuma öğrenme sıkıntısı yaşarlar.

Yazma Becerisi:

Birbirine benzer harfleri  ve sayıları okurken karıştırdığı yazarken de karıştırır. Yanlış heceleme, harfleri ters yazma, kelimeleri ve harfleri ya hiç boşluk kalmayacak şekilde iç içe yazma ya da aralarında oldukça fazla boşluk kalacak şekilde yazma, imla ve noktalama hataları, küçük-büyük harflerde hata  gibi yazma becerisi konusunda güçlükler yaşarlar. Yazı yazması sınıf düzeyine göre yavaştır, el yazıları okunaksız ve çirkindir. Tahtada yazılanları defterine çekerken ya da öğretmenin okuduğunu defterine yazarken zorlanır.

Aritmetik Becerileri:

Her çocuğun matematikle arası nedense genellikle kötüdür. Ailelerde bunu bir sebep olarak görüp bu konunun üzerinde pek durmazlar. Halbuki öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların diğerlerinden farklı kılan özellikler bu konuda da belirgindir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar yaş düzeyine uygun işlemleri yapamazlar, sayı kavramını anlamakta zorlanırlar. Dört işlemi ya yanlış yaparlar ya da parmak sayarak oldukça yavaş yaparlar.

Çalışma Alışkanlığı:

Ders çalışma alışkanlıkları yoktur. Aile bireylerinden biri ile zorla çalışsa da çok çabuk sıkılır. Nasıl öğreneceği konusunda bilgi sahibi değillerdir. Öğrenmeyi düşündükleri bir konu varsa, o konuyu nerden nasıl elde edeceklerini ve öğrendikleri bilgiyi nasıl hatırlayacaklarını bilemezler. Çalışma konusunda birilerinden destek beklerler, destek gelene kadar da çalışmaya yanaşmazlar. Ev ödevlerini almaz, eksik alır. Ev ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir.

Organize Olma Becerileri:

Plan ve programlı davranamazlar. Bununla birlikte zamanı ayarlamakta da güçlük yaşarlar. Bir işi yaparken, ne kadar zaman harcadıklarını bilmedikleri için işlerini zamanında bitirmekte güçlük çekerler. Dağınıktırlar. Eşyalarını düzenli kullanamazlar ve kaybederler. Defter ve kitaplarını kötü kullanır ve yırtar. Yazarken sayfayı düzenli kullanamaz, gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli bir kısmını kullanmaz.

Oryantasyon (Yönelim) Becerileri:

Uyum güçlüğü çekerler. Yön duyguları zayıftır. Yön ve işaret ile ilgili tüm kavram ve ifadeleri birbirlerine karıştırırlar. Zamana ilişkin kavramları karıştırır. Gün, ay, yıl, mevsim kavramlarını karıştırır. Saati öğrenmekte zorlanır.

Sözel İfade Becerisi:

Harfleri birbirine karıştırma, harf ve ses uyumu sağlayamama durumundan kaynaklanan bazı harfleri telaffuz edememe ya da yanlış söyleme, duygu ve düşünceleri anlatmakta güçlük çekme, konuşma esnasında düzgün cümle kuramama, heyecanlanmaya bağlı heceleme gibi durumlar olabilir. Esprileri ve soyut kavramları anlamakta zorluk yaşar. Ders katılımı bu sebepten yetersizdir ve genelde derste başka şeylerle ilgilenmeye meyillidir.

Motor Beceriler:

Yön becerilerinin gelişmemesi en basit durum olan top yakalamada ya da istenilen noktaya topu atmada da geçerlidir. Bu da yaşıtlarına oranla oyunlarda başarısız olmalarına ya da yaşıtlarının onları bu yüzden dışlamalarına sebebiyet verebilir. Sakardır, düşer, yaralanır, istemeden bir şeyler kırar. Çatal-kaşık kullanmakta, ayakkabı-kravat bağlamakta zorlanır ya da bu becerileri öğrenmekte zorlanmıştır. Yazı yazarken kalemi uygun şekilde kavrayamaması defterini düzenli tutamamasına neden olur. Yaşıtlarına göre çizimleri ve yazıları kötüdür.  Çizimlerinin kötü olması durumu harflerin şekillerinde bozukluklardan kaynaklanır çoğunlukla. Ama bazı çocuklar, ilgileri üzerine resim gibi alanlarda oldukça yeteneklidir.

Öğretmenlere Öneriler

 1. Dersleri sunuş yoluyla anlatımdan ziyade buluş yoluyla anlatım ya da araştırma inceleme yoluyla anlatımlara başvurarak işlemeniz çocuğun anlamasını biraz daha kolay hale getirebilir.
 2. Çocuğun öğrenmesini kolaylaştıracak olan davranışların basitten karmaşığa doğru sıralayarak, aşamalı olarak öğrettiğiniz takdirde çocuğunuzun öğrenmesi daha kolay olacaktır. Yaptırdığınız egzersizlerde yardımlarınızı çocuğun başarısı arttığı ölçüde azaltmanız, onun cesaretlenmesine yardımcı olacaktır.
 3. Ödül yöntemi her çocuğun güdülenmesini sağlayan bir etmendir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk yavaş bir şekilde öğrenme göstereceğinden ara sıra çocuğun bu şekilde güdülenmiş olması hem motivasyonu üst düzeyde tutmaya yardımcı olur hem de çocuğun öğrenmesini kolaylaştırmada bir etmen haline gelebilir. Ödül yöntemini kullanırken ödülün istenilen davranışın hemen ardından verilmesine dikkat etmelisiniz bu bir süre sonrasında pekiştireç haline de dönüşebilir. Ödül yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken bir önemli hususta ödülün ne olacağı üzerinedir ki bu illaki bir nesne olmamalıdır. Bir övgü, oyun ya da dersle ilgili istediği bir etkinlikte olabilir.
 4. Çocukla göz teması çok önemlidir. Öncelikle onunla karşılıklı oturup size bakmasını isteyebilirsiniz. “ Umut Emre bana bak” eğer bakmıyorsa çocuğun çenesinden yavaşça tutup, hafifçe başını kendinize doğru çeviriniz. Göz kontağı kurabiliyorsanız “Aferin” ya da “Bana ne güzel baktın” gibi bir ödülle, çocukla iletişim kurmanın en önemli ve en güzel adımını atmış olacaksınız.
 5. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda genellikle hiperaktivite bozukluğu da olabiliyor. Öğrenme etkinliği gerçekleşirken çocuğun hareket halinde olması algılamasını zorlaştırabilir. Çocukla anlaşarak oturup da ders dinlemesini sağlayabilir, dikkat dağıtıcı unsurları etrafından kaldırarak başarının artmasına yardımcı bir ortam hazırlayabilirsiniz. Lakin yine de bu ortamı sağlamakta zorluk çekiyorsanız, çocuğu zorlamak yerine öğretim stratejilerini değiştirmeyi deneyin. Öğretmek istediğiniz konuyu çocuğun aktifliğini de sağlayarak öğretecek bir yöntem bulabilirsiniz.
 6. Evde ve okulda yapması gereken bazı işleri ve uyması gererken kuralları çocukla beraber hazırlayın. Öncelikle basit işlerle çocuğun başarmasını ve motivasyonunun artmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yaparken veliden de destek almanız yarar sağlayabilir.
 7. Korku ile öğrenme bir arada olmaz. Baskı ve dayak ortamında öğretilmeye çalışılan faaliyetler sadece korku ortamında gösterilip diğer ortamlarda gösterilmeyen ve kalıcı olmayan faaliyetlerdir.
 8. Çocukları akranları ve kardeşleriyle kıyaslamak, çocukların çalışma hevesini artırmak yerine, tam tersine kırar.
 9. Çocuğa öz güven duygusunu aşılamaya gayret gösterin. Kendine güvenen çocuk başarılı olur, ailesine güvenen çocukta ise silik bir kişilik oluşur. Çocuğun başarısını desteklerseniz çocuk daha hevesli bir tutum içine girer ve başarmak için daha çok çaba sarf eder.
 10. Bu çocukların kendilerini işe yaramaz hissetmelerini önlemek için; onlara başarabilecekleri basit sorumluluklar verilmelidir ve desteklenmelidirler. Kendilerini farklı hissedecekleri unsurlar etraflarından kaldırılmalı, onlardan uzak tutulmalıdır.
 11. Sınıf ortamında bu çocukların dikkat ve ayırt etme becerileri düşük olduğundun düzeni ve iyi organize edilmiş bir çalışma ortamı başarılarını etkileyecektir.
 12. Herhangi bir faaliyette çocukların dikkatlerini sağladıktan sonra yavaş, açık ve basit cümlelerle o faaliyeti anlatırken mümkün olduğu kadar hareket göstermelisiniz. İşi öğrenirken çocuğun, fiziki olarak ta faaliyete  katılması yapabileceğini hissetmesini sağlayacaktır. Bu da başarı düzeyini artıracaktır.
 13. Çocuklara öğretilen konu hakkında ne kadar çok egzersiz yaptırırsanız konuyu pekiştirmesi o kadar artmış olur. Hızlı ilerleme kat etmeden yavaş yavaş konuyu özümseyerek hareket etmesini sağlayın. Konu üzerinde beklerken çocuğun bunalmaması için çocuğun başarabileceği konusunda inancınızın olduğunu ona göstermelisiniz ki o da kendine güvenip ilerleyebilmeli.
 14. Gelişimleri sürekli takip altında tutmanız önemlidir.

Her çocuk özeldir” ya da diğer adıyla “Yerdeki yıldızlar” filmini izlemişsinizdir. (İzlemediyseniz de çocuğunuz ve sizin için oldukça yararlı olabileceğini belirtirim.) Filmin başrolünde oynayan çocuk, özel öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuktur. Yaşıtlarının yapabildiği (ayakkabı bağlamak, matematiksel işlemler yada yaramazlık adı konulan diğer davranışlar…) Adını koyamadığı sıkıntısını ailesine yapamıyorum demek yerine yapmıyorum demeyi tercih eder. Aile de bu davranışı şımarıklık ve yaramazlık olarak nitelendirir ki anlaşılması için de ebeveynlerin dikkatlerini iyi vermeleri gerek bir husustur. Ve bir öğretmenin bu durumu fark edebilmesi ile çocuk iyi bir eğitim alarak o zamana kadar başaramadıklarını başarır.  Anne-babalar, unutmayın! Çocuğunuzun ilk öğretmeni sizlersiniz. Ve çocuğunuzun hayatındaki değişim de sizlere bağlı.

Hayattaki en büyük mucize, küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır.

Her Çocuk Özeldir

Öğrenme güçlüğü olan isimler:

Albert Einstein, Mozart, Leonardo da Vinci, Tom Cruise, Walt Disney, Henry Ford, Stephen Hawkings, Jules Verne, Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Agatha Christie, Dustin Hoffman, Louis Pasteur, Beethoven, Carl Lewis, Sylvester Stallone…

Öğretmenlerim aklımın yavaş çalıştığını, asosyal olduğumu ve ölene kadar aptal rüyalarımın peşinde sersemce savrulacağımı söylüyorlardı.
Albert Einstein

 

paylas
Einstein Hastalığı: Öğrenme Güçlüğü Hakkında Yapılmış Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Bunlar Çok Okundu!