Eyvah! Çocuğum Depresyonda - Pembe Mekan

Eyvah! Çocuğum Depresyonda

Son zamanların en çok dile gelen sorunlarından olan duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü, çocukların kötü alışkanlıklar kazanması, depresyon hali gibi sonuçlarla noktalanıyor. Ailelerin mustarip olduğu bu sorun aslında nedir? Nedenleri nelerdir ve hangi sonuçlar oluşur? Ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu konuda yapmaları gerekenler nelerdir?

Duygusal ve sosyal uyum güçlüğü birbirlerinden farklı kavramlardır. Birbirleriyle iç içe oldukları için beraber adlandırılan bu kavramlardan duygusal uyum güçlüğü, zihinsel ve duyusal sorunların olmadığı halde bireyin genel bir mutsuzluk ve depresyon hali, yeterli iletişim kuramama gibi belirtilerin olması eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Duygusal uyum güçlüğünün tetiklediği sosyal uyum güçlüğünde ise madde bağımlılığı, suç işleme ve suça yönelme, istismar, yetersiz beslenme gibi yine eğitim performansını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Çocuğu suçlamak ve dinlemeden yargılamak yerine çocuğun hayatına bakılmalı, nedenleri araştırılmalıdır.

Özellikleri:

 • Sosyal, duygusal, iletişimde uyum güçlükleri gözlenir.
 • Okul başarısında sıkıntılar vardır, çevresiyle etkileşimi zayıftır.
 • Suça yönelme ve aşırı risk alma özellikleri gösterebilirler.
 • İçe dönüklük, sosyal ilişkilerde zayıflık veya aşırılıklar gözlenebilir.
 • Kimi bireylerde yetişme koşullarından, olumsuz aile tutumlarından (aşırı koruyuculuk, ilgisizlik, şiddet v.b.) maddi yetersizliklerden, sosyal, kültürel olanaksızlıklardan dolayı bu farklılıklar daha ileri düzeyde görülerek, olumsuz davranış örüntüleri şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

Bireye bu olumsuz davranışları öğreten yukarıda sayılan süreçler dikkate alınmadan bakıldığında ve değerlendirildiğinde de bu bireyler duygusal ve davranış bozukluğu gösteren birey olarak görülmektedir.

Nedenler:

İnsan davranışlarının nedenleri çok çeşitlidir. İnsan karmaşık bir yapıdan oluşur.  İnsanın hangi anda hangi duyguya sığınacağı, etrafına karşı nasıl tepki vereceği kolaylıkla bilinemez. İnsan duygu ve davranışlarını yorumlarken tek bir neden baz alınmaması gerekir. Geniş bir çerçeveden bakılırken de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Farklı yaklaşımlar farklı açıklamalar konunun daha da karmaşık hale gelmesine ve problemin ortaya konulamamasına sebebiyet verebilir. Birçok faktörden ve açıklamalardan söz edilmesine, duygu ve davranış problemlerinin belirlenmesinde yaşanan güçlüklerin olmasına rağmen duygu ve davranış bozukluğuna neden olan etmenler biyolojik ve çevresel olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

 1. Biyolojik Etmenler: İnsan davranışlarının da biyolojik yapıdan kaynaklandığı günümüzün araştırmalarına göre kabul edilmektedir. Ama sadece biyolojik etmenlerin bireyin duygu ve davranışının nedeni olarak görülmemelidir. Bazı genetik özelliklerden kaynaklanan suça eğilim durumu söz konusu olabilir lakin genetiğinde çevreden bağımsız olmadığı düşünülmeli. Genetik ve çevre birbiriyle iç içe etmenlerdir.
 2. Çevresel etmenler: Çevresel etmenler hemen her konuda etkili olan faktörler olduğu gibi bireyin davranışlarında da oldukça önem arz eden etmenlerdir. Genetik faktörleri tetikleyen bir çevre söz konusu ise bu çocuk için tehlike anlamına gelir. Genetik faktör olmasa bile her çocuk için öncelikle ailesi ardında da okulu büyük sebeplerdir. Çocuk ilk defa iletişim kurmayı ailesiyle yaptığından bu iletişimin sağlıklı gerçekleşmiş olması önemlidir. Okul ise öğretmenler ve arkadaş çevresiyle bütünleşip olumlu davranışların kazanılabileceği yer haline gelebilir. Okul ve aile etmenleri olarak iki grupta ele alınan çevresel etmenler biyolojik sebeplere göre daha geniş bir yelpaze ile ilişkilidir.
  • Aile Etmenleri: Çocuğun her konuda ilk adımını attığı yer ailedir. Aile çocuğun kişilik gelişiminde en büyük rolü oynar. Bireye ne kadar yapıcı yaklaşımlarda bulunurlarsa çocukları o kadar olumlu davranış sergilerler, yıkıcı ve olumsuz yaklaşımlar çocukta problemli davranışlara neden olur.
  • Okul Etmenleri: Aileden sonra kişiliğinin gelimine katkı sağlayan okul yaşantısıdır. Öğretmen ve arkadaşlarının tutum ve yaklaşımları, okulun kuralları çocuğun davranışın şekillenmesinde önemli bir yer tutar. Okuldaki başarı ve başarısızlıklarında davranış gelişimini etkilediği yapılan araştırmalarda görülmektedir.

Anne Ve Babalara Öneriler:

 1. Çocuğunuzla konuşurken açık ve net olunmalıdır
 2. Çocuğunuz duygu ve düşüncelerine önem gösterilmelidir. Yanlış davranışı gösterirken kırıcı, aşağılayıcı sözlerden kaçınılmalıdır.
 3. Çocuğunuza güvenmelisiniz ki çocuğunuzda size güvensin.
 4. Çocuğunuza uygun olan ve çocuğunuzun da ilgilendiğini düşündüğünüz spor ya da etkinliklere yönlendirebilir ve desteklenmelidir.
 5. Akademik alanda başarısız olursa ona yol gösterip yardım edilmeli, başarılı olması için güdülenmelidir.

Öğretmenlere Öneriler:

 1. Çocuktan beklenen davranışlar açıklanmalıdır.
 2. Öğretmen beklentilerini çocuğa iletirken açık ve sakin olmalıdır.
 3. Öğrenci davranışların uygun ve tutarlı sonuçları olması sağlanmalıdır. Uygun davranışlar hemen görülmeli ve pekiştirilmelidir.
 4. Öğretmen çocuğun davranışına ve akademik performansına ilişkin gerçekçi beklentilere sahip olmalıdır. Öğrenci başarılı olma duygusunu yaşayabilmeli ve başarısıyla övünmesini bilmelidir.
 5. Öğretmen çocuğun duygularını ve ondan uyumsuz davranışlara neden olacak çevre koşullarını iyi bilmelidir. Gerekirse değiştirmeye çalışmalıdır.
 6. Sınıfta sevgi ve güven ortamı hâkim olmalıdır. Bu ortamda çocukların uygun davranışların gelişmesi daha kolay olmaktadır.
 7. Gerektiğinde sınıftaki öğrencilerin uygunsuz davranışları için uzman görüşüne başvurmalı, uzmanla işbirliğinin yolları aranmalıdır.
paylas
Eyvah! Çocuğum Depresyonda Hakkında Yapılmış Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Bunlar Çok Okundu!