Menopoz Dönemi ve Sporun Etkileri - Pembe Mekan

Menopoz Dönemi ve Sporun Etkileri

Elif Acar

19/02/2016 ❊ Kadın Sağlığı

yaşlı-iki-kadınMenopoz kadınlar için doğal bir devredir ve genellikle sıkıntılı geçer. Menopoz döneminde östrojen seviyesi azalır, kemikten kalsiyum kaybı olur, kemik kütle yoğunluğu azalır. Yaş ilerledikçe, kemik mineralleri ve kalsiyum kaybı yükselir. Fiziksel hareketler, idman yapmak, sportif etkinlikte bulunmak kemiklerin yoğunluğunu arttırır. Spor yapmak menopozu geciktirir, sıkıntıları ve gerginliği giderir. Endorfin (mutluluk hormonu) devreye girerek fiziksel ve ruhsal yararlar temin eder.

Bedensel idman sırasında ‘endorfin-mutluluk hormonu’ salgılanır ve bu da mutluluğa yol açar. Bu tablo giderek bağımlılık kazanılmasına sebep olur. Bağımlılık hissi, spor yapmayan kişide suçluluk ve değersizlik duygusuna, stres tablosunun meydana gelmesine vesile olabilir. Giderek tolerans ortaya çıkar ve sportif etkinlik artar. Bu ise yorgunluk, bitkinlik demektir.

Çok ağır idman yapanlarda, sportif etkinlikte bulunanlarda, vücuttaki rezervler tükenmekte ve glikojen seviyesi düşmekte; vitamin, mineral ve protein depoları azalmaktadır. Yorgunluk, sinirlilik, cinsel isteksizlik klinikte karşımıza çıkmaktadır. Futbolcu veya sporcular hakeme itiraz ediyorlarsa, saldırgan hareketlerde bulunuyorlarsa aklımıza yorgunluk, tükenmişlik gelmelidir. İstirahat ederek, idman dozu azaltılarak, cinsel perhiz uygulayarak bu tablo bir hafta sonra ortadan kalkar. Önemli olan, sporu bilinçli biçimde uygulamaktır, yaşa göre idman yapmaktır, düzenli ve ara vermeden sportif etkinlikte bulunmaktır. Spor gibi yararlı bir etkinliği zararlı yörüngeye oturtmamalıyız.

Cinsel etkinliğin sporcuların performansını olumsuz yönde etkilediği konusunda ön yargılar vardır. Sporcular ve teknik adamlar, riske girmektense, cinsel perhize girmeyi daha uygun görme eğilimindedirler. Para kazanmanın birinci öncelik arzettiği spor türlerinde, cinsel perhiz daha çok uygulama alanı bulmaktadır.

Aslında bu konuda tam olarak görüş birliği sağlanamamıştır. Birbirine zıt iki görüş mevcuttur. Bir görüş, cinsel ilişkinin sporcunun performansını yükselttiğini savunmaktadır. Diğer bir görüş de, tersini iddia etmektedir. Bu konuda söylenecek her söz dayanağı olmayan yorumlardır.

Var olma içgüdüsü biyolojik kökenlilerin temelidir. Var olma içgüdüsünün kaynağını libido ismi verilen bilinç dışı bir güç, bir enerji meydana getirir. Var olma içgüdüsü, hiçbir kural tanımadan, organizmanın ihtiyaçlarının hoşnutluk yönünde karşılanmasını ister. Cinsel etkinliğin antrenmanın yerini tutup tutmadığı konusunda fikir birliği vardır. Aşırı cinsel güce sahip olanlar veya olduğunu sananlar, enerjilerini spor aracılığı ile süblime (yüceltme) etme imkanına sahiptirler. Burada söz konusu olan, cinsel etkinliğin ne şartlarda, nasıl yapıldığıdır. Çok zor bir yarışmadan veya çalışmadan sonra, yorgun bir durumda, fiziksel dinçlik olmadan yapılan cinsel ilişki, sporcunun performansını düşürür. Alkol ve aşırı ölçüde sigara tüketimi de bunlara eklenirse sporcunun gücü bitme noktasına, tükenme çizgisine gelir. Aşın ruhsal gerginliklere, başarılı ve etkin cinsel hayat iyi gelir ve ilaç gibi tesirli olur. Evli sporcuların yarışma öncesi eşleriyle cinsel ilişkiye girmesi müspet sonuç verir. Ancak yine de, ihtiyaç payı bırakmakta yarar vardır. Yönetici ve çalıştırıcıların hekimlerden yardım istemeleri icap eder.

Bizim ülkemizdeki sporcular açısından olayı incelemek gerekir. Bizim insanımız cinselliği, üstünlüğün ve erkekliğin bir aracı olarak görür. Cinsel hayattaki başarısızlığı gurur meselesi olarak kabul eder. Cinsel ilişkideki başarısızlığı kolay kolay hazmetmesi mümkün değildir. Dolayısı ile, yarışma öncesi cinsel ilişkinin riski söz konusudur. Bu sebeple, tavsiyemiz ve görüşümüz, maç öncesi cinsel perhize girilmesi gerektiğidir.

paylas
Menopoz Dönemi ve Sporun Etkileri Hakkında Yapılmış Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Bunlar Çok Okundu!